przed IHKE

W Izbie Historii Kanału Elbląskiego w Buczyńcu została otwarta nowa wystawa pt. Ostatnie zadanie Romana Klima.

Wystawa poświęcona jest pamięci Romana Klima, regionalisty pomorskiego, miłośnika Żuław i Kociewia, wieloletniego pracownika Centralnego Muzeum Morskiego, który zainicjował 20 lat temu gromadzenie archiwaliów i pamiątek związanych z Kanałem Elbląskim. Autorem ekspozycji jest p. Sławomir Dylewski ze Stowarzyszenia Miłośników Kanału Elbląskiego Navicula, współautorem jest córka Romana - Jagoda Klim. Otwarciu wystawy towarzyszyła debata pt. „Od Izby Historii do Muzeum Kanału Elbląskiego”. W debacie wzięli udział przedstawiciele m.in. RZGW w Gdańsku, Narodowego Muzeum Morskiego.

na wystawie IKHE

Na otwarciu wystawy. Fot. PGW Wody Polskie

IKHE dyr Rudomina

W imieniu Wód Polskich głos zabrał z-ca dyr. RZGW w Gdansk ds. organizacyjno - ekonomicznych Karol Rudomina.