Nad  Regionem Wodnym Dolnej Wisły przeszły gwałtowne burze, połączone z intensywnymi opadami, porywistym wiatrem i wyładowaniami atmosferycznymi. Nie odnotowano zgłoszeń o wystąpieniu powodzi i podtopień. Na wodowskazach nie zaobserwowano przekroczeń stanów ostrzegawczych. Stany wód utrzymują się na poziomie średnim i wysokim. Do godz. 22.00 w niedzielę, 16 czerwca br.:

  • trwa ocena sytuacji po obsunięciu skarpy na Kanale Elbląskim w miejscowości Małdyty, występują obecnie poważne utrudnienia w ruchu jednostek pływających, przyczyną osunięcia skarpy była najprawdopodobniej niedrożna kanalizacja deszczowa na ul. Zamkowej;

  • odnotowane przewrócenia drzew nie spowodowały zagrożenia powodziowego;

  • jak dotąd nie zgłoszono wystąpienia wód  z koryt cieków i kanałów;

  • nie zgłoszono przerw w dostawie prądu w obiektach hydrotechnicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powodziowe.

W związku z przejściem frontu burzowego służby państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  podjęły wzmożone monitorowanie cieków i obiektów.  Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej pozostawał w ścisłym kontakcie z Wojewódzkim Zespołem Zarządzania Kryzysowego w woj.  pomorskim.

W Centrum Operacyjnym Regionalnego Zarządu Gospodarstwa Wodnego w Gdańsku został uruchomiony dyżur powodziowy. Na czas obowiązywania ostrzeżenia meteorologicznego 3-go stopnia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, decyzją Dyrektora RZGW w Gdańsku, zamknięto żeglugę na drogach wodnych. Po dowołaniu ostrzeżenia nadal zalecana jest ostrożność podczas żeglugi ze względu na niestabilną sytuację pogodową i obsunięcia skarp brzegowych.

Jednocześnie informujemy, że kompetencje PGW Wody Polskie obejmują powierzchniowe wody śródlądowe. Nasza ocena sytuacji dotyczy wezbrań w rzekach i kanałach i nie obejmuje ewentualnych podtopień terenów zurbanizowanych, które mogą być spowodowane zagospodarowaniem przestrzennym, uszczelnieniem zlewni i niewydolnością kanalizacji deszczowej.