Wisła, ścieki z Warszawy

Według prognoz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku, fala ścieków, jaka wydostaje się z uszkodzonego kolektora w Warszawie, dotarła do województwa pomorskiego (Tczew).

Służby terenowe Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację w korycie Dolnej Wisły oraz śledzą informacje od podmiotów odpowiedzialnych za badania jakości wody (WIOŚ, Sanepid). Szczególnie obserwowane są zastoiska przy brzegach Wisły, gdzie woda nie ulega samoczynnej wymianie. Do 6 września, do godz. 10.30 nie podano informacji o skażeniu zagrażającym zdrowiu. Wskutek rozcieńczenia w wodach Wisły, stężenie ścieków jest niezauważalne gołym okiem. Nie stwierdzono zmętnienia wody ani unoszącej się na powierzchni piany.

Jednak nie jest wskazane rekreacyjne korzystanie z wody w Wiśle (kąpiele, wędkarstwo) jak i używanie jej do celów gospodarskich (pojenie, nawadnianie).

Na terenie województw pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego brak jest ujęć wody potencjalnie narażonych na zanieczyszczenie w związku z awarią w Warszawie.

Szacowany czas dotarcia  ścieków do ujścia Wisły to 8 września.

Pracownicy Wód Polskich w regionie wodnym Dolnej Wisły pozostają w stałej gotowości.

 

Więcej informacji o akcji ratunkowej w Warszawie podajemy na specjalnej stronie internetowej:

(adres: http://wody.gov.pl/aktualnosci/692-zrzut-sciekow-do-wisly-zostanie-przerwany-jeszcze-w-tym-tygodniu)