Kolejne ostrogi na Wiśle zostaną odbudowane. Wody Polskie zawarły umowy na rekonstrukcję sześciu takich budowli regulacyjnych. Inwestycje będą prowadzone w gminie Ostaszewo.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Aleksandra Bodnar, podpisała dzisiaj, 10 września br., dwie umowy (z różnymi wykonawcami). Każda z umów obejmuje odbudowę trzech ostróg. Łączna wartość umów to 5,8 mln. zł. Termin zakończenia zadania to grudzień przyszłego roku.

Odbudowa ostróg jest realizowana w ramach dofinansowanego przez Unię Europejską projektu pn. „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”. Jednym z zadań projektu jest odbudowa 19 budowli regulacyjnych (ostróg) na żuławskim odcinku Wisły. Obecnie podpisane umowy obejmują ostatnie sześć planowanych do odbudowy ostróg. Dziesięć wcześniej rekonstruowanych na terenie gmin Suchy Dąb i Lichnowy oczekuje na odbiór, trzy kolejne ostrogi w okolicach Pelplina zostały ukończone w zeszłym roku. Koszt odbudowy wszystkich 19 ostróg to 23,6 mln. zł. Budżet całego projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław to 127 mln zł, z czego 85 proc. dofinansowuje Unia Europejska.

Prace budowlane będą polegały na położeniu fundamentów z materacy faszynowych, umocowaniu ostróg w skarpie brzegowej, odbudowie korpusów i głowic oraz wykonaniu umocnień brzegowych poniżej oraz powyżej ostróg. Zastosowane okładziny zostaną wykonane z koszy gabionowych wypełnionych kamieniem.

Wykonawcami podpisanych umów są: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych sp. z o.o. z Warszawy oraz Przedsiębiorstwo Usług Wodnych Jurkowski Marcin z Legionowa.

Ostrogi są to poprzeczne do brzegu konstrukcje faszynowo - kamienne mające na celu odsunięcie nurtu od brzegu i koncentrację nurtu, co sprzyja utrzymaniu warunków żeglugowych, szczególnie istotnych dla pracy lodołamaczy. Jednocześnie ostrogi redukują erozję brzegową i chronią wały przeciwpowodziowe, zwłaszcza w miejscach, gdzie stopa wału znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej. Skutkiem zniszczenia ostróg przez procesy erozji jest dekoncentracja nurtu, co powoduje m.in. powstawanie płytkich przemiałów i miejsc zatorogennych, utrudniających lub wręcz uniemożliwiających żeglugę oraz pracę lodołamaczy. Tym samym ostrogi stanowią ważny element systemu utrzymania żeglowności Wisły, w tym międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70 oraz ochrony przeciwpowodziowej Żuław.

Wody Polskie w ramach kolejnych etapów Projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław sukcesywnie realizują odbudowę zniszczonych budowli regulacyjnych. Podczas pierwszego etapu projektu, do 2015 roku na żuławskim odcinku Wisły wyremontowano 11 ostróg.

W tej części rzeki znajduje się ok. 700 ostróg, zostały one zbudowane pod koniec XIX wieku podczas regulacji dolnego odcinka Wisły.

DSC01219a

Aleksandra Bodnar, dyrektor RZGW w Gdańsku i Marcin Jurkowski z  Przedsiębiorstwa Usług Wodnych Jurkowski Marcin,
podczas podpisywania umowy. Fot. PGW Wody Polskie

DSC01220a

Fot. PGW Wody Polskie

DSC01226a

Aleksandra Bodnar, dyrektor RZGW w Gdańsku i Stanisław Jurkowski z  Przedsiębiorstwa Usług Wodnych sp. z o.o.,
podczas podpisywania umowy. Fot. PGW Wody Polskie 

DSC01236a

Fot. PGW Wody Polskie