Dyrektor Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Gdańsku, Aleksandra Bodnar, wzięła udział w II Kongresie Żeglugi Śródlądowej w Opolu.

W zorganizowanym przez Opolski Urząd Wojewódzki wydarzeniu, którego Wody Polskie były partnerem merytorycznym, uczestniczyło 800 osób.  W tym roku Kongres odbył się pod hasłem „W stronę korzyści”.

Premier Mateusz Morawiecki skierował do uczestników kongresu list, w którym pogratulował organizatorom podjęcia ważnego dla rozwoju polskiej gospodarki tematu żeglugi śródlądowej. „Kongres to największa debata o polskich rzekach” – powiedział podczas inauguracji spotkania Wojewoda Opolski. Adrian Czubak dodał, że rozwój żeglugi śródlądowej oznacza rozwój samorządów, biznesu i turystyki. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk otwierając kongres powiedział, że celem tego spotkania jest przede wszystkim rozmowa o inwestycjach, nie tylko planowanych, ale też już realizowanych.

Kongres rozpoczął się od podpisania umowy między Wodami Polskimi a DHV Hydroprojekt na wykonanie projektu kolejnego stopnia wodnego na Odrze – Ścinawa. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca powiedział po uroczystym zawarciu umowy, że Wody Polskie jako główny podmiot odpowiedzialny za gospodorkę wodną będą sukcesywnie dążyły do zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce.

Opolski kongres to 12 paneli dyskusyjnych m.in. o atutach i ograniczeniach śródlądowej żeglugi pasażerskiej, racjonalnej gospodarce wodnej, zagospodarowaniu rzek w miastach, czy rozwoju kompetencji zawodowych w żegludze śródlądowej.