Przedstawiciele środowiska naukowego z Niemiec i Holandii, którzy gościli na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, byli bardzo zainteresowani obiektami hydrotechnicznymi w Regionie Wodnym Dolnej Wisły.

Dlatego 5 grudnia śluzę Biała Góra, stacje pomp w Kończycach i Rządzu odwiedziła grupa naukowców z toruńskiego uniwersytetu w towarzystwie zagranicznych kolegów.

Wśród gości obecni byli pracownicy Friedrich-Schiller-Universität w Jenie (Niemcy), Jade Hochschule w Oldenburgu (Niemcy), Windesheim University of Applied Sciences (Holandia) oraz Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Towarzyszyli im przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego  Codematix GmbH w Jenie, Netherland's Cadastre, Land Registry and Mapping Agency w Zwolle).

Podczas wizyty uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę nt. systemu wodnego Dolnej Wisły o praktycznie spostrzeżenia oraz zapoznali się z historią zabezpieczeń przeciwpowodziowych na tym obszarze.

Spotkanie zagranicznych i polskich naukowców związane było z planowaną wspólną realizacją europejskich grantów naukowych.