Andrzej Winiarski, dyrektor Regionalnego Zarządu Wód Polskich Wód Polskich w Gdańsku wziął udział w konferencji pt. „Co możemy zrobić dla jezior kaszubskich”, która odbyła się w stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie.

Na wydarzeniu obecni byli przedstawiciele społeczności lokalnej (koła gospodyń), władz samorządowych, naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego oraz przedstawiciele takich instytucji jak Wody Polskie – RZGW w Gdańsku, RDOŚ w Gdańsku, WFOŚiGW w Gdańsku. Organizatorem konferencji była Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wspierana przez Uniwersytet Gdański – gospodarza Stacji Limnologicznej UG w Borucinie.

W trakcie wystąpień wskazywano na skutki I przyczyny degradacji jezior na Kaszubach, a także omawiano sposoby jej ograniczani i doprowadzenia do poprawy jakości wód tam gdzie jest to koniecznie.

Poruszono też kwestię znaczenia edukacji społeczeństwa prowadzonej przez zarządcę wód (Wody Polskie) i władze samorządowe przy współpracy Uniwersytetu Gdańskiego.

Takie spotkania, jak ta konferencja są bardzo ważne dla Wód Polskich – powiedział po spotkaniu dyr. Andrzej Winiarski. Praktycznie w każdym temacie, poruszanym przez naukowców, pojawiała się kwestia, w którą, w mniejszym lub większym stopniu, jesteśmy zaangażowani.

Borucino 20220520 112553