Wisła wał przeciwpowodziowy

Pierwsza tura koszenia nadmiernie wybujałej roślinności na wałach przeciwpowodziowych i skarpach brzegowych dobiega końca.

Jednocześnie na rzekach i kanałach administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku prowadzone są prace konserwacyjne i porządkowe.

Zarząd Zlewni Brdy i Wdy w Chojnicach koszenie na wałach przeciwpowodziowych rozpoczął pod koniec czerwca. Planuje się prowadzenie robót do końca sierpnia. Wszystkie zadania realizowane są przez wykonawców wyłonionych w przetargu. Koszt zamówienia to 1 712 000 zł. W jego ramach zostanie skoszona roślinność wzdłuż cieków wodnych na długości 289 km. Dodatkowo prowadzone jest koszenie na rzece Brdzie własnymi siłami  na odcinku długości 13,5 km. Koszenie to z przerwami kontynuowane będzie do września br.

rz. Brda 04.07.2019 2a

Kosiarka pływająca na rzece Brdzie. Fot, PGW Wody Polskie

Ponad 350 km wałów przeciwpowodziowych zostało oczyszczonych, przez Zarząd Zlewni Zalewu Wiślanego z siedzibą w Elblągu, z roślinności utrudniającej spływ wód. Większość prac wykonują firmy zewnętrzne wyłonione w przetargu, ich wynagrodzenie wyniesie 1 150 300 zł. Na części odcinków koszenie wykonane jest w ponad 90 proc., plany zakładają pełną realizację zadań do 30 sierpnia br. Np. w 100 proc. okoszony jest wał Czołowy Zalewu Wiślanego w Przebrnie, a w 95 proc. wały przeciwpowodziowe na terenie Nadzoru Wodnego w Braniewie. Siłami własnymi Zarząd Zlewni w Elblągu wykonał okoszenie wałów na długości 40,6 km wokół jeziora Drużno i na odcinkach ujściowych obwałowań rzek wpadających do basenu j. Drużno.

Zarząd Zlewni Żuław i Zatoki Gdańskiej w Gdańsku prowadzi koszenie wałów na długości 273 kilometrów. Koszt prac wykonanych przez przedsiębiorstwa wyłonione w przetargu wyniósł  482 700 zł. Planowany termin zakończenia prac to 30 lipca br. Zarząd Zlewni w Gdańsku swoimi działaniami objął osiem kanałów chroniących Żuławy, sześć rzek płynących na tym terenie i 25 odcinków rzek oraz brzegów jezior Przymorza położonych na zachód od Wisły.

Gdańsk SDC14915a

Wał przeciwpowodziowy Gardna IX - X w miejscowości Gardna Wielka. Fot. PGW Wody Polskie

Zarząd Zlewni Pojezierza Starogardzkiego i Iławskiego w Tczewie koszeniem objął 138 km wałów przeciwpowodziowych i skarp brzegowych wzdłuż koryta Wisły. Koszt robót, wykonywanych przez przedsiębiorstwa wyłonione w przetargach, wyniósł 702 000 zł. Zakończenie koszenia planowane jest na 30 lipca br.

Tczew Wał p. pow. Rz. Wisły m. Giemlice km wału 11800 km rzeki 9200 w trakcie koszenia

Wał przeciwpowodziowy nad Wisłą w miejscowości Giemlice. Fot. PGW Wody Polskie

Na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni Wisły Kujawskiej i Drwęcy w Toruniu koszeniem i innymi działaniami porządkowymi objęte są 132 km wałów przeciwpowodziowych. Na większości odcinków zasadnicze prace zostały już wykonane, trwa dokaszanie ręczne miejsc trudnodostępnych dla maszyn. Łączny koszt prowadzonego koszenia to 412 300 zł. Termin zakończenia prac planowany jest na 25 lipca. Ponadto prace konserwacyjne, prowadzone na 10 rzekach i kanałach, obejmują długość 88 km cieków, a ich koszt wynosi 544 800 zł. Roboty w niektórych lokalizacjach, ze względu na ich pracochłonność, będą zakończone w sierpniu i wrześniu.

wał Niziny Ciechocińskiej 4a

Wał Niziny Ciechocińskiej. Fot. PGW Wody Polskie

Służby PGW Wody Polskie przygotowane są do przeprowadzenia drugiej fazy koszenia roślinności na wałach przeciwpowodziowych w miejscach, gdzie będzie to niezbędne, celem przygotowania do wysokich stanów wód w okresie zimowym i wczesną wiosną.