staż Wody Polskie

Okres letni to czas staży i praktyk studenckich. W jednostkach organizacyjnych Wód Polskich, na terenie Regionu Wodnego Dolnej Wisły, staże odbywa obecnie dziewięciu studentów z następujących uczelni:

• Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu,
• Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
• Gdański Uniwersytet Medyczny,
• Uniwersytet Gdański.

Ponadto Wody Polskie podpisały porozumienia, które w najbliższym czasie zaowocują kolejnymi praktykami:
• Porozumienie ramowe w sprawie współpracy w procesie kształcenia – z Zespołem szkół Zawodowych w Ostródzie – w zawodzie technik żeglugi śródlądowej
• Porozumienie w sprawie praktyk z Zespołem Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku,
• Porozumienie ramowe ws prowadzenia praktyk – z Uniwersytetem Gdańskim – kierunek gospodarka wodna i ochrona zasobów wód.

 Zapraszamy szkoły i uczelnie do współpracy.

DSC00780a

... oraz podczas plenerowej imprezy edukacyjnej. Fot. PGW Wody Polskie