Z powodu wprowadzenia stanu epidemii wstrzymane zostało, przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku i jednostki podległe, przyjmowanie osobiste interesantów.

Do odwołania  kontakt z Regionalnym Zarządem Wód Polskich w Gdańsku, Zarządami Zlewni i Nadzorami Wodnymi jest możliwy tylko za pośrednictwem poczty, e-mail, telefonu i Internetu, w tym skrzynkę podawczą ePUAP, w godzinach pracy RZGW.

Zawieszone zostały również wyjazdy i spotkania pracowników Wód Polskich w terenie.

 

Zadania Nadzoru Wodnego w Nowym Mieście Lubawskim przejmuje zdalnie Nadzór Wodny w Ostródzie.

Dane teleadresowe wszystkich jednostek Wód Polskich dostępne są na stronie:

oraz na naszej interaktywnej mapie: