Z powodu wzrostu zagrożenia epidemicznego przypominamy o zasadach obsługi interesantów i przyjmowaniu gości przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku i jednostki podległe.

Interesanci i goście Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyjmowani są w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-13, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub mailowo. Zarządy Zlewni oraz Nadzory Wodne również przyjmują interesantów po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie.
W czasie spotkania stosowane są środki ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki, środek dezynfekcyjny przed spotkaniem). Osoby przychodzące z zewnątrz proszone są o zakrycie ust i nosa oraz poddanie się badaniu temperatury ciała.

Przed zapoznaniem się za aktami istnieje konieczność dezynfekcji rąk. Płyn znajduje się wewnątrz budynku.

Mając na uwadze panującą sytuację epidemiologiczną prosimy o wyrozumiałość.

 

Dane teleadresowe wszystkich jednostek Wód Polskich dostępne są na stronie:

oraz na naszej interaktywnej mapie: