Stopień wodny Siarzewo

To strategiczna inwestycja Wód Polskich niezbędna dla zatrzymania procesu stepowienia Kujaw i Pomorza. Długooczekiwany drugi stopień wodny na Wiśle zwiększy również bezpieczeństwo przed powodzią w północnej Polsce.

Inwestycja będzie realizowana przy uwzględnieniu wszystkich potrzeb i uwarunkowań, w tym: środowiskowych, społecznych, ekonomicznych. Zapewni również korzyści w zakresie żeglugi śródlądowej, energetyki i turystyki.

                 

Budowa lodołamaczy dla RZGW w Gdańsku

Budowa nowych lodołamaczy dla Dolnej Wisły podzielona jest na działania:

  • Zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie: jednego lodołamacza czołowego i jednego lodołamacza liniowego – jako jednostek prototypowych;
  • Zaktualizowanie dokumentacji projektowej na podstawie wyników prób rzeczywistych jednostek prototypowych. Wybudowanie i wyposażenie dwóch kolejnych lodołamaczy liniowych – jako jednostek seryjnych;
  • Zabezpieczenie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.

Więcej

Puma D 0568

                 

zalana 2a

Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław - Etap II

To dofinansowany przez Unię Europejską projekt, który przyczyni się do modernizacji systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław. Projekt podzielony jest na zadnia:

  • Odbudowa budowli regulacyjnych na Wiśle;
  • Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze;
  • Przebudowa stopnia wodnego Przegalina;
  • System monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP) - rozbudowa;
  • Ocena efektywności inwestycji Przebudowa Ujścia Wisły etap I.

Więcej