PROCEDURY WŁADANIA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYM W ADMINISTACJI REGIONALNYCH ZARZĄDÓW GOSPODARKI WODNEJ - plik do pobrania
 

Miejsce składania dokumentów:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
80-804 Gdańsk
ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19

  

Wzory wniosków:

Załącznik nr 1 - wzór wniosku do RZGW o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi plik do pobrania w wersji AdobePDF;

Załącznik nr 2 - wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy (najmu, użyczenia) nieruchomości do pobrania w wersji AdobePDF;

Załącznik nr 3 - wzór wniosku o wyrażenie zgody ministra właściwego ds. gospodarki wodnej na dyspozycję majątkiem, plik do pobrania w wersji AdobePDF;

 

Załącznik nr 4 - wzór zestawienia umów zawartych na podstawie art. 261 i 265 Prawa Wodnego, plik do pobrania wersji AdobePDF;

Załącznik nr 5 - wzór wniosku o akceptację, plik do pobrania w wersji AdobePDF;

Ze względu na obowiązującą ustwę z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 53) oraz ochronę danych osobistych prosimy nie przysyłać wraz z wnioskami kserokopii dowodów osobistych.