e01 000061

 

                        

PROJEKTY  DOFINANSOWYWANE Z FUNDUSZY UNIJNYCH:

  

PROJEKTY DOFINANSOWYWANIE Z FUNDUSZY KRAJOWYCH:

  • Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;  NFOŚiGW dofinansował cztery projekty zrealizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku; 
  • Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku; WFOŚiGW w Gdańsku dofinansował osiem projektów zrealizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Siedem zostało zakończonych, jeden jest obecnie realizowany;
  • Dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 - Remont przyczółków byłych wrót przeciwpowodziowych na Kanale Jagiellońskim.

    

PROJEKTY DOFINANSOWYWANE Z INNYCH FUNDUSZY ZAGRANICZNYCH: