Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony  

Przedmiotem zamówienia jest remont ostrogi nr 7/733 gm. m. Toruń.

Nr sprawy: GD.ROZ.281.62.2019.ZP.AT

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 615270-N-2019

Szczegóły zamówienia znajdziesz TUTAJ