INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY OTWARCIA OFERT

W związku z zaistniałą sytuacją wprowadzonego stanu epidemicznego na terenie kraju i związanego z tym bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia, Zamawiający informuje, iż sesja otwarcia ofert będzie dostępna również za pomocą transmisji on-line:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ0Yjg4NGMtODgzOS00ZDY3LWEzZDItOWFhMTM2YjBjYTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a73b9fd-fc97-43f1-950d-17b593429069%22%2c%22Oid%22%3a%2243b56d5b-de36-45ef-af0c-387a3766dca0%22%7d

 

Ogłaszający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

Termin składania ofert: 07.05.2020 r. do  godz. 10:00

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79 952 000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez

39 294 100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

79 822 500-7 Usługi projektów graficznych

 

Przedmiotem zamówienia jest „Zorganizowanie uroczystości przyjęcia lodołamacza czołowego do eksploatacji w PGW WP RZGW w Gdańsku” w ramach projektu „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”.

Celem zamówienia jest przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z budową lodołamaczy, w szczególności dotyczących lodołamacza czołowego kierowanego do czynnej ochrony przeciw zatorowej w regionie Dolnej Wisły.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”, nr projektu POIS.02.01.00-00.0018/16, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Znak sprawy: GD.ROZ.281.6.2020.ZP.EB

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2020/S 044-104222

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA: 35e4e267-ce8e-4cae-94f1-0b5db533a52b

 

Po więcej informacji zapraszamy ---> TUTAJ

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (09.04.2020_odp._nr_3_na_pytania_zmiana_SIWZ_nr_2.pdf)09.04.2020_odp._nr_3_na_pytania_zmiana_SIWZ_nr_2.pdf 614 kB2020-04-09 14:222020-04-09 14:22
Pobierz plik (ogłoszenie_zmiana_nr_1.pdf)ogłoszenie_zmiana_nr_1.pdf 74 kB2020-03-27 08:572020-03-27 08:57
Pobierz plik (2020-03-25 odp na pyt nr 2 Impreza LC.pdf)2020-03-25 odp na pyt nr 2 Impreza LC.pdf 926 kB2020-03-25 11:432020-03-25 11:43
Pobierz plik (odpowiedź_na pytanie_nr_1_do_SIWZ.pdf)odpowiedź_na pytanie_nr_1_do_SIWZ.pdf 397 kB2020-03-09 11:332020-03-09 11:34
Pobierz plik (Zał._nr_4_do_umowy_klauzula_informacyjna.pdf)Zał._nr_4_do_umowy_klauzula_informacyjna.pdf 1369 kB2020-03-03 11:412020-03-03 11:43
Pobierz plik (Zał._nr_3_do_umowy_Wzór ogólny - Umowa_powierzenia_przetwarzania _danych_osobowych.pdf)Zał._nr_3_do_umowy_Wzór ogólny - Umowa_powierzenia_przetwarzania _danych_osobowych.pdf 596 kB2020-03-03 11:412020-03-03 11:43
Pobierz plik (TOM_II_SIWZ_wzór_umowy.pdf)TOM_II_SIWZ_wzór_umowy.pdf 431 kB2020-03-03 11:402020-03-03 11:42
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf 968 kB2020-03-03 11:392020-03-03 11:42
Pobierz plik (Identyfikator_postępowania.docx)Identyfikator_postępowania.docx 11 kB2020-03-03 11:372020-03-03 11:41
Pobierz plik (TOM_III_SIWZ_OPZ.pdf)TOM_III_SIWZ_OPZ.pdf 448 kB2020-03-03 11:412020-03-03 11:41
Pobierz plik (JEDZ_espd-request.zip)JEDZ_espd-request.zip 84 kB2020-03-03 11:402020-03-03 11:40
Pobierz plik (Formularze_załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna.docx)Formularze_załączniki_do_SIWZ_wersja_edytowalna.docx 131 kB2020-03-03 11:402020-03-03 11:40
Pobierz plik (Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf)Ogłoszenie_o_zamówieniu.pdf 156 kB2020-03-03 11:392020-03-03 11:39
Pobierz plik (KluczPub_Oferta.7z)KluczPub_Oferta.7z 0.8 kB2020-03-03 11:392020-03-03 11:39