Tryb zamówienia przetarg nieograniczony  
Ogłaszający PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku  
Data publikacji od 2020-02-19  
Termin składania ofert  2020-04-06 09:00  
Numer zgłoszenia  GD.ROZ.281.3.2020.ZP.LW  
CPV
32420000-3 Urządzenia sieciowe
32441300-9 System telemetryczny
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
72212100-0 Usługi opracowywania przemysłowego specyficznego oprogramowania
72212670-6 Usługi opracowywania oprogramowania dla systemów operacyjnych w czasie rzeczywistym
72212900-8 Różne usługi opracowywania oprogramowania i systemy komputerowe
72230000-6 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72514200-3 Usługi rozbudowy systemów komputerowych
 

Opis:

1)       Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu pozyskiwania informacji o zagrożeniu powodziowym. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie rozbudowy istniejących systemów urządzeń pomiarowych służących do monitorowania rzek, kanałów i polderów na Żuławach oraz rzeki Wisły. Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia  dostarczy oraz dokona montażu przedmiotu zamówienia w miejscach wskazanych w OPZ

2)       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy, stanowi TOM III do SIWZ

3)       Załączniki do OPZ (Tom III do SIWZ) znajdują się na serwerze FTP (link i hasło w załączeniu)

4)       Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach zad 15 System monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP) sprzęt specjalistyczny, poprzez monitorowanie stanu ryzyka oraz dozór w sytuacjach zagrożenia, za pośrednictwem kamer, stacji wodowskazowych i innych urządzeń pomiarowych na obszarze Żuław.  Numer umowy o dofinansowanie: POIŚ.02.01.00-00.0017/17-00

5)       Identyfikator postępowania: 10be78be-4a32-44fc-abda-c55920ad2c46

6)       Ogłoszenie o zamówieniu: 2020/S 035-082994

 

 

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 06.04.2020r.

 

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ z dnia 19.03.2020

 

Załączniki:
Plik/ Adres URLOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Dostęp do URL (https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/719456/jedz-espd-request-xml.html)jedz-espd-request-xml.html 0 kB2020-03-20 06:542020-03-20 06:54
Pobierz plik (JEDZ wersja poglądowa.pdf)JEDZ wersja poglądowa.pdf 80 kB2020-03-20 06:522020-03-20 06:52
Pobierz plik (SIWZ - Tom I.pdf)SIWZ - Tom I.pdf 678 kB2020-03-20 06:522020-03-20 06:52
Dostęp do URL (https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/719458/kluczpub_oferta_postepowanieid_10be78be-4a32-44fc-abda-c55920ad2c46-asc.html)kluczpub_oferta_postepowanieid_10be78be-4a32-44fc-abda-c55920ad2c46-asc.html 0 kB2020-03-20 06:502020-03-20 06:50
Pobierz plik (Załączniki do OPZ - link.docx)Załączniki do OPZ - link.docx 12 kB2020-03-20 06:492020-03-20 06:49
Pobierz plik (Wzór umowy - Tom II.pdf)Wzór umowy - Tom II.pdf 457 kB2020-03-20 06:482020-03-20 06:48
Pobierz plik (wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 19.03.2020.zip)wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 19.03.2020.zip 4432 kB2020-03-20 06:482020-03-20 06:48
Pobierz plik (OPZ - Tom III.pdf)OPZ - Tom III.pdf 2276 kB2020-03-20 06:482020-03-20 06:48
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 183 kB2020-03-20 06:482020-03-20 06:48
Pobierz plik (Formularz 3.5 Wykaz usług.docx)Formularz 3.5 Wykaz usług.docx 87 kB2020-03-20 06:472020-03-20 06:47
Pobierz plik (Formularz 3.4 Oświadczenie Wykonawcy(1).docx)Formularz 3.4 Oświadczenie Wykonawcy(1).docx 86 kB2020-03-20 06:472020-03-20 06:47
Pobierz plik (Formularz 3.3 Grupa kapitałowa.docx)Formularz 3.3 Grupa kapitałowa.docx 87 kB2020-03-20 06:462020-03-20 06:46
Pobierz plik (Formularz 3.2 Zobowiązanie podmiotu.docx)Formularz 3.2 Zobowiązanie podmiotu.docx 86 kB2020-03-20 06:462020-03-20 06:46
Pobierz plik (Formularz 2.1 Oferta.docx)Formularz 2.1 Oferta.docx 97 kB2020-03-20 06:462020-03-20 06:46