Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, Grzybowska 80/82, NIP: 5272825616, REGON: 368302575 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

                                                              

w związku z prowadzonym postępowaniem którego wartość przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

 

„Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządów Zlewni Toruń i Gdańsk w podziale na części”

 

Po więcej informacji zapraszamy ---> TUTAJ