Przedmiot zamówienia: Dostawa  

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu  

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Ogłaszający: PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku  

Województwo: pomorskie

Znak sprawy: GD.ROZ.281.5.2020.ZP.LW

Termin składania ofert: 2020-04-27 09:00  
Numer zgłoszenia
GD.ROZ.281.5.2020.ZP.LW  
Cpv
15800000-6 Różne produkty spożywcze
15894200-3 Posiłki gotowe
15981000-8 Wody mineralne
 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa posiłków profilaktycznych, wody i herbaty dla pracowników RZGW w Gdańsku i jednostek podległych oraz dostawa artykułów spożywczych dla RZGW w Gdańsku i jednostek podległych w podziale na: Zadanie 1 – woda, herbata Zadanie 2 część 1 – artykuły spożywcze dla Zarządu Zlewni Gdańsk Zadanie 2 część 2 – artykuły spożywcze dla Zarządu Zlewni Tczew Zadanie 2 część 3 – artykuły spożywcze dla Zarządu Zlewni Toruń Zadanie 2 część 4 – artykuły spożywcze dla Zarządu Zlewni Elbląg Zadanie 2 część 5 – artykuły spożywcze dla Zarządu Zlewni Chojnice Zadanie 2 część 6 – artykuły spożywcze dla siedziby RZGW Gdańsk Zadanie 3 – posiłki profilaktyczne.


 
Zakres przedmiotu zamówienia określają: opis przedmiotu zamówienia (TOM III do SIWZ), projekt umowy (TOM II do SIWZ) – odpowiednio do zadania/części zamówienia. 5

ID postępowania: 52bc178c-36d5-4bc5-b89f-c779b6181344

Ogłoszenie o zamówieniu: 2020/S 060-143175

 

Załączniki:
Plik/ Adres URLOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ID postępowania.docx)ID postępowania.docx 12 kB2020-03-26 10:222020-03-26 10:22
Dostęp do URL (https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/740369/jedz-espd-request-xml.html)jedz-espd-request-xml.html 0 kB2020-03-26 10:212020-03-26 10:21
Pobierz plik (JEDZ wersja poglądowa.pdf)JEDZ wersja poglądowa.pdf 81 kB2020-03-26 10:212020-03-26 10:21
Dostęp do URL (https://wodypolskie.bip.gov.pl/fobjects/download/740371/kluczpub_oferta_postepowanieid_52bc178c-36d5-4bc5-b89f-c779b6181344-asc.html)kluczpub_oferta_postepowanieid_52bc178c-36d5-4bc5-b89f-c779b6181344-asc.html 0 kB2020-03-26 10:202020-03-26 10:20
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf 655 kB2020-03-26 10:192020-03-26 10:19
Pobierz plik (Tom II - wzór umowy.pdf)Tom II - wzór umowy.pdf 370 kB2020-03-26 10:192020-03-26 10:19
Pobierz plik (Tom III - OPZ.pdf)Tom III - OPZ.pdf 373 kB2020-03-26 10:192020-03-26 10:19
Pobierz plik (Zał. 2.1 Formularz oferta.docx)Zał. 2.1 Formularz oferta.docx 66 kB2020-03-26 10:182020-03-26 10:18
Pobierz plik (Zał. 2.1.a Formularz asortymentowo-cenowy.xls)Zał. 2.1.a Formularz asortymentowo-cenowy.xls 146 kB2020-03-26 10:182020-03-26 10:18
Pobierz plik (Zał. 3.2 Grupa kapitałowa.docx)Zał. 3.2 Grupa kapitałowa.docx 52 kB2020-03-26 10:162020-03-26 10:16
Pobierz plik (Zał. 3.3 Oświadczenie.docx)Zał. 3.3 Oświadczenie.docx 51 kB2020-03-26 10:162020-03-26 10:16