Świadczenie kompleksowych usług serwisowych, przeglądu i napraw pojazdów służbowych użytkowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku i jednostki podległe w roku 2020/2021

 

Ogłaszający: PGW WP RZGW w Gdańsku
Termin składania ofert: 11.05.2020r. godz. 10.00
 
Numer sprawy: GD.ROZ.281.17.2020.ZP.MP

CPV: 71631200-2 - Usługi kontroli technicznej samochodów, 50112100-4 - Usługi w zakresie napraw samochodów

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług serwisowych, przeglądów i napraw pojazdów służbowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie będących na wyposażeniu RZGW w Gdańsku, użytkowanych przez pracowników:

  • Część 1 – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-890 Gdańsk
  • Część 2 – Zarządu Zlewni w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk
  • Część 3 – Zarządu Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
  • Część 4 – Zarządu Zlewni w Elblągu, ul. Junaków 3 82-300 Elbląg
  • Część 5 – Zarządu Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń
  • Część 6 – Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

3. Ogłoszenie o zamówieniu nr.: 532807-N-2020

Szczegóły ogłoszenia