Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Ogłaszający: PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Data publikacji do
2021-05-31
Termin składania ofert
2020-06-02 11:00
Numer zgłoszenia
GD.ROZ.281.24.2020.ZP.AM
Cpv
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie retencji korytowej na obszarach wiejskich zgodnych z założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy poprzez realizację następujących zadań, w podziale na cztery części:

 1. Część zamówienia nr 1 Zwiększenie retencji korytowej na obszarach wiejskich zgodnych z
  założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy w Zarządzie Zlewni w Chojnicach.
  Zakres prac do wykonania:
  1.1. Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Polnicy poprzez uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, remont i piętrzenie wód na istniejących budowlach piętrzących w km: 6+318, 6+747, 7+149
  1.2. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Parzenicy poprzez prowadzenie nawodnień rolniczych, remont budowli piętrzących i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wody do nawodnień z wykorzystaniem budowli piętrzących na rzece Parzenicy w km 0+411, 1+174, 2+324, 3+091, 3+807, 4+708, 5+762, 6+678
  1.3. Zwiększenie zdolności retencyjne zlewni Strugi Zbrzycy poprzez prowadzenie nawodnień rolniczych, remont budowli piętrzących i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wody do nawodnień z wykorzystaniem istniejących budowli piętrzących na Strudze Zbrzycy w km: 0+231, 0+422, 0+878, 1+358, 3+200
 2. Część zamówienia nr 2 – Zwiększenie retencji korytowej na obszarach wiejskich zgodnych z
  założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy w Zarządzie Zlewni w Elblągu.
  Zakres prac do wykonania:
  2.1. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Fiszewka poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 0+024, 0+036, 5+133,
  2.2. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Wisły Królewieckiej poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 0+030,
  2.3. Zwiększenie zdolności retencyjnej polderu nr 21a Fiszewo poprzez naprawę mechanizmu piętrzącego z przyczółkiem,
  2.4. Zwiększenie zdolności retencyjnej polderu nr Fiszewka S poprzez naprawę mechanizmu urządzenia piętrzącego,
  2.5. Zwiększenie zdolności retencyjnej polderu nr 61 Komorowo poprzez naprawę mechanizmu urządzenia piętrzącego
 3. Część zamówienia nr 3 – Zwiększenie retencji korytowej na obszarach wiejskich zgodnych z
  założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy w Zarządzie Zlewni w Gdańsku.
  Zakres prac do wykonania:
  3.1. Rzeka Motława:
  a) Remont ujęcia wody do nawodnień składającego się z zasuwy oraz przewodu rurowego Ø 0.4 m, dł. 10 m
  b) Remont ujęcia wody do nawodnień składającego się z zasuwy oraz przewodu rurowego Ø 0.4 m, dł. 10 m
  c) Remont ujęcia wody do nawodnień składającego się z zasuwy oraz przewodu rurowego Ø 0.6 m, dł. 10 m oraz doprowadzalnika
  d) Remont ujęcia wody do nawodnień składającego się z zasuwy oraz przewodu rurowego Ø 0.4 m, dł. 14 m
  e) Remont ujęcia wody do nawodnień składającego się z zasuwy oraz przewodu rurowego Ø 0.4 m, dł. 14 m
  3.2. Kanał Piaskowy:
  a) Remont ujęcia wody do nawodnień składającego się z zasuwy oraz przewodu rurowego Ø 0.4 m, dł. 10 m
  3.3. Kanał Śledziowy:
  a) Remont ujęcia wody do nawodnień składającego się z zasuwy oraz przewodu rurowego Ø 0.4 m, dł. 14 m
  3.4. Rzeka Radunia:
  a) Remont ujęcia wody do nawodnień składającego się z zasuwy oraz przewodu rurowego Ø 0.5 m, dł. 7 m
  b) Remont ujęcia wody do nawodnień składającego się z zasuwy oraz przewodu rurowego Ø 0.5 m, dł. 7 m
 4. Część zamówienia nr 4 – Zwiększenie retencji korytowej na obszarach wiejskich zgodnych z
  założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy w Zarządzie Zlewni w Tczewie.
  Zakres prac do wykonania:
  3.1. Utrzymanie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Struga Postolińska: poprzez remont jazu Borowy Młyn w km 4+500 rzeki Struga Postolińska gm. Ryjewo, pow. kwidzyński, woj. pomorskie
  3.2. Zwiększenie zdolności retencyjnej Jeziora Tarpno poprzez remont jazu na Kanale Trynka w km 5+870, gm. m. Grudziądz, pow. grodzki Grudziądz
  3.3. Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Mątawy poprzez remont jazu Kończyce w km 0+700 rzeki Mątawy gm. Nowe, pow. Świecki
  .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Więcej