Tytuł zamówienia:

„Remont budynku administracyjno – mieszkalnego w Słupsku przy ul. Nullo 6, w zakresie: remontu klatki schodowej, pomieszczeń mieszkalnych, ścian zewnętrznych wraz z izolacją ścian fundamentowych”.

Przedmiot zamówienia: robota budowlana

Rodzaj ogłoszenia: ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Termin składania ofert: 09.06.2020 r. do  godz. 11:00

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Remont budynku administracyjno – mieszkalnego w Słupsku przy ul. Nullo 6, w zakresie: remontu klatki schodowej, pomieszczeń mieszkalnych, ścian zewnętrznych wraz z izolacją ścian fundamentowych.

 

Znak sprawy:

Ogłoszenie nr 533261-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.

 

Pełna informacja o przetargu pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ