Tytuł zamówienia:

Konserwacja kanałów i cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu z podziałem na części

 

Przedmiot zamówienia: usługi

Rodzaj ogłoszenia: ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Ogłaszający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dla części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja kanałów i cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu z podziałem na części:

Część zamówienia nr 1: Konserwacja kanałów na terenie NW Elbląg, gm. Markusy;

Część zamówienia nr 2: Konserwacja kanałów na terenie NW Elbląg, gm. Gronowo Elbląskie;

Część zamówienia nr 3: Konserwacja kanałów i cieków na terenie NW Elbląg, miasto i gmina Elbląg;

Część zamówienia nr 4: Konserwacja kanałów i cieków na terenie NW Nowy Dwór Gdański;

Część zamówienia nr 5: Konserwacja kanałów i cieków na terenie NW Braniewo;

Część zamówienia nr 6: Konserwacja kanałów na terenie NW Malbork;

Część zamówienia nr 7: Konserwacja kanałów i cieków na terenie NW Elbląg, powiat Sztum, Malbork, Nowy Dwór Gdański.

 

Nr sprawy: GD.ROZ.281.26.2020.ZP.AT

 

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2020/S 100-240864

 

Pełna informacja o przetargu pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ