Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Ogłaszający

PGW Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Termin składania ofert: 2020-06-26 11:00

Numer zgłoszenia:  GD.ROZ.281.25.2020.ZP.AM

Cpv: 90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Przedmiotem zamówienia jest udrażnianie koryt cieków i kanałów na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Chojnicach w podziale na części.

  • Część zamówienia nr 1: „Oczyszczenie z roślinności koryt rzek i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Świeciu obejmującego powiaty: świecki, tucholski, starogardzki i chojnicki”;

  • Część zamówienia nr 2: „Oczyszczenie z roślinności koryt rzek oraz wiatrołomów drzew na terenie działania Nadzoru Wodnego w Bydgoszczy obejmującego powiaty: tucholski, nakielski, sępoleński i bydgoski”;

  • Część zamówienia nr 3: „Udrożnienie rzek z roślinności wodnej i inne prace poprawiające drożność cieków wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Chojnicach – Rzeka Brda z dopływami”;

  • Część zamówienia nr 4: „Udrożnienie rzek z roślinności wodnej i inne prace poprawiające drożność cieków wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Chojnicach – Rzeka Wda z dopływami”;

  • Część zamówienia nr 5: „Oczyszczenie z roślinności koryt rzek i kanałów na terenie działania Nadzoru Wodnego w Tucholi obejmującego powiaty: tucholski, chojnicki, sępoleński”;

  • Część zamówienia nr 6: „Udrażnianie cieków: Brda, Lipczynka, Cylnica i Kanału Nowa Wieś”

Wiecej nt. zamówienia