Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni Toruń w podziale na 14 części.

 

Część 1

Obiekty:  Kanał Główny Wiejskiej Niziny Chełmińskiej, Kanał Starogrodzki, Kanał Środkowy, Kanał Boczny,

Rów „i”, Kanał Łączący

Część 2

Obiekty:  Kanał Główny Miejskiej Niziny Chełmińskiej, Kanał Stary Głównik, Kanał Łunawski, Kanał Średni, Fryba,

Struga Żaki, Kanał Gromadzki

Część 3

Obiekty:  Kanał A Łęgnowo, Kanał Przyłubie, Struga Otorowska, Struga Młyńska, Kanał Jurancicki, Kanał Chrośna

Część 4

Obiekty:  Kanał Górny Niziny Toruńskiej, Struga Łysomicka, Struga Papowska Mała, Kanał Rozgarty, Struga Toruńska

Część 5

Obiekty:  Kanał Główny Niziny Nieszawskiej, Kanał Boczny A, Kanał Boczny B, Zielona Struga, Kanał Gniewkowski

Część 6

Obiekty:  Biedasz, Elszka Lubawska, Radomka, Sandela, Fiugajka, Ciek Samborowo, Wrota Ligowo

Część 7

Obiekty:  Gramotka, Iławka, Kałdunka, Szlazówka, Tynwałd, Zalewka

Część 8

Obiekty:  Biskupianka, Mień, Kanał Łąkie, Młynarka, Rypienica

Część 9

Obiekty:  Wel, Groblica, Katlewka, Brynica,  Samionka

Część 10

Obiekty:  Mroczanka, Struga Rynek, Struga Rumian, Struga Koszelewy, Doprowadzalnik A, Płośniczanka

Część 11

Obiekty:  Brodniczka, Księtówka, Pssa, Łacha

Część 12

Obiekty:  Wawrzonka, Struga Kamionka, Struga Lubicka, Struga Jordan, Struga Rychnowska

Część 13

Obiekty:  Struga Toruńska, Kanał Zgniłka, Struga Kowalewska, Rzeka Ruziec, Wielenica

Część 14

Obiekty: Gryska, Struga Młyńska, Tążyna,  Kanał Parchański,  Kanał Opaskowy,  Kanał Ulgi

 

CPV (Wspólny Słownik Zamówień) dla części zamówienia nr 1-14:

90721800-5 – Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami.

 

Znak sprawy: GD.ROZ.281.28.2020.ZP.EB

 

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 256938-2020-PL

 

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA: f99254bf-bcd5-4e2a-bc05-bff5c84c2f80

 

Więcej informacji o postępowaniu tutaj: KLIKNIJ TUTAJ