Tytuł zamówienia:

Konserwacja cieków, kanałów i obiektów na terenie działania Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części

Przedmiot zamówienia: usługi

Rodzaj ogłoszenia: ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Ogłaszający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) dla części zamówienia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9:

90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja cieków, kanałów i obiektów na terenie działania Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części:

Część 1: Koszenie, hakowanie kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Gdańsku na polderach 4 Przejazdowo, 8 Bystra, 11 Wiślinka i 12 Wiślinka; Gmina Pruszcz Gdański i Miasto Gdańsk.

Część 2: Koszenie, hakowanie kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Gdańsku na polderach nr: 5 Rudniki, 20 Olszynka, 21 Orunia, 34 Sobieszewo.

Część 3: Koszenie, hakowanie rzek i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Gdyni, Pucku oraz Redzie.

Część 4: Koszenie, hakowanie rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Kartuzach oraz kanałów i rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Bytowie.

Część 5: Koszeni, hakowanie kanałów i rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Lęborku -powiat lęborski, pucki i słupski.

Część 6: Zabezpieczenie wału jeziornego narzutem z gwiazdobloków na terenie Nadzoru Wodnego w Lęborku.

Część 7: Koszenie, hakowanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Pruszczu Gdańskim.

Część 8: Koszenie, hakowanie kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Pruszczu Gdańskim.

Część 9: Usunięcie zatorów z rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Słupsku, Rzeka Słupia km 0+500 – 83+660, rzeka Łupawa km 7+000-82+900.

Nr sprawy: GD.ROZ.281.31.2020.ZP.AT

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2020/S 107-259697

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA: cdc87a20-87f8-4da0-ae4c-06c4d9ea3d0a

Pełna informacja o przetargu pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ