Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
ul. Żelazna 59A, NIP: 5272825616, REGON: 368302575
Zarząd Zlewni w Elblągu, leja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

 

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

 


Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000-12+167 miasto Elbląg, gmina Milejewo, woj. warmińsko – mazurskie

 

 

Miejsce i termin złożenia ofert:


Miejsce składania ofert -> KLIK


Termin składania ofert: do 1.06.2021 do godz. 12:00