Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59a, NIP: 5272825616, REGON: 368302575

Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. "Budowa zaplecza technicznego dla Stopnia Mylof”

 

Miejsce i termin złożenia ofert:

Miejsce składania ofert: 

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4110,Pelnienie-nadzoru-inwestorskiego-nad-zadaniem-pn-quotBudowa-zaplecza-techniczneg.html

 

 

Termin składania ofert: do 03.12.2020 do godz. 12:00

 

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej powyżej wymienionej. 

 

W dniu 17.12.2020r. zamieszczono Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Zawiadomienie_o_wyborze_oferty-Nadzor_inwestorski-zaplecze_Mylof.pdf)Zawiadomienie_o_wyborze_oferty-Nadzor_inwestorski-zaplecze_Mylof.pdf 904 kB2020-12-17 13:522020-12-17 13:52
Pobierz plik (Formularz_oferty-Nadzor_inwestorski-zaplecze_Mylof.doc)Formularz_oferty-Nadzor_inwestorski-zaplecze_Mylof.doc 71 kB2020-11-27 21:522020-11-27 21:52
Pobierz plik (Zaplecze Mylof - OPZ.pdf)Zaplecze Mylof - OPZ.pdf 978 kB2020-11-27 21:512020-11-27 21:51
Pobierz plik (Umowa-Inspektor_nadzoru_inwestorskiego-Zaplecze_Mylof-wzor.pdf)Umowa-Inspektor_nadzoru_inwestorskiego-Zaplecze_Mylof-wzor.pdf 982 kB2020-11-27 21:502020-11-27 21:50
Pobierz plik (Wzor_umowy_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych-Nadzor_zaplecze-Mylof.pdf)Wzor_umowy_powierzenia_przetwarzania_danych_osobowych-Nadzor_zaplecze-Mylof.pdf 936 kB2020-11-27 21:502020-11-27 21:50
Pobierz plik (Klauzula_informacyjna-Nadzor_inwestorski-zaplecze_Mylof.pdf)Klauzula_informacyjna-Nadzor_inwestorski-zaplecze_Mylof.pdf 713 kB2020-11-27 21:492020-11-27 21:49