UWAGA!

Wobec prowadzenia zarybiania polskich obszarów morskich w ramach restytucji gatunków dwuśrodowiskowych informuję, że zgodnie z poniższym obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 25 marca do 15 maja 2022r. ulegają zamknięciu dla amatorskiego połowu ryb wyszczególnione w obwieszczeniu odcinki rzek - m.in. ujściowy odcinek rzeki Łupawy - od tablic wyznaczających granicę Słowińskiego Parku Narodowego do mostu drogowego, stanowiącego granicę portu morskiego w miejscowości Rowy. .

Ponadto przed nabyciem zezwolenia uprasza się o sprawdzenie podmiotu będącego uprawnionym do rybactwa w danym obwodzie. Zestawienie uprawnionych znajduje się w zakładce:
Obwody rybackie/Wykazy obwodów rybackich i użytkowników rybackich.