Przed nabyciem zezwolenia uprasza się o sprawdzenie podmiotu będącego uprawnionym do rybactwa w danym obwodzie. Zestawienie uprawnionych znajduje się w zakładce: Obwody rybackie/Wykazy obwodów rybackich i użytkowników rybackich

Amatorski połów ryb na śródlądowych wodach płynących nie posiadających wyłonionego użytkownika rybackiego

W związku z dużym zainteresowaniem środowisk wędkarskich możliwością uprawiania amatorskiego połowu ryb na śródlądowych wodach płynących nie posiadających wyłonionego użytkownika rybackiego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wyjaśnia, co następuje. 

Obecnie nie ma możliwości bezpłatnego ani płatnego udostępniania wód obwodów rybackich do amatorskiego połowu ryb.

Jednocześnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że dla tych obwodów rybackich, które nie posiadają wyłonionego w drodze konkursu użytkownika uprawnionego do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na śródlądowych wodach płynących sukcesywnie będą ogłaszane konkursy ofert o ich oddanie w rybackie użytkowanie.

ARCHIWUM

---------------------------------------------------

UWAGA!

Wobec prowadzenia zarybiania polskich obszarów morskich w ramach restytucji gatunków dwuśrodowiskowych informuję, że zgodnie z poniższym obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 25 marca do 15 maja 2021r. ulegają zamknięciu dla amatorskiego połowu ryb wyszczególnione w obwieszczeniu odcinki rzek - m.in. ujściowy odcinek rzeki Łupawy - od tablic wyznaczających granicę Słowińskiego Parku Narodowego do mostu drogowego, stanowiącego granicę portu morskiego w miejscowości Rowy.

---------------------------------------------------

UWAGA!

Wobec prowadzenia zarybiania polskich obszarów morskich w ramach restytucji gatunków dwuśrodowiskowych informuję, że zgodnie z poniższym obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w okresie od 25 marca do 15 maja 2020r. ulegają zamknięciu dla amatorskiego połowu ryb wyszczególnione w obwieszczeniu odcinki rzek - m.in. ujściowy odcinek rzeki Łupawy - od tablic wyznaczających granicę Słowińskiego Parku Narodowego do mostu drogowego, stanowiącego granicę portu morskiego w miejscowości Rowy.