W związku z otrzymaniem przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pisma zawierającego wytyczne Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w zakresie konieczności zawiadamiania właściwych terytorialnie Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, o zdarzeniach związanych z nieumyślnym chwytaniem lub zabijaniem zwierząt gatunków objętych ochroną ścisłą oraz wydry w załączeniu przedstawiam pismo znak: DZP-WG.6420.2.2022.ASZ w celu zapoznania się z jego treścią.

Informacja dla użytkowników rybackich i wędkarzy.

Odcinki rzek zamknięte do 15 maja br dla amatorskiego połowu ryb

Wobec prowadzenia zarybiania polskich obszarów morskich w ramach restytucji gatunków dwuśrodowiskowych informuję, że zgodnie z poniższym obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w okresie od 25 marca do 15 maja 2022 r. ulegają zamknięciu dla amatorskiego połowu ryb wyszczególnione w obwieszczeniu odcinki rzek - m.in. ujściowy odcinek rzeki Łupawy - od tablic wyznaczających granicę Słowińskiego Parku Narodowego do mostu drogowego, stanowiącego granicę portu morskiego w miejscowości Rowy. .

Ponadto przed nabyciem zezwolenia uprasza się o sprawdzenie podmiotu będącego uprawnionym do rybactwa w danym obwodzie. Zestawienie uprawnionych znajduje się w zakładce:
Obwody rybackie/Wykazy obwodów rybackich i użytkowników rybackich.