ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W GDAŃSKU

 1. Zezwolenie na amatorski połów ryb upoważnia do wędkowania w wodach obwodów rybackich, zgodnie z „Listą obwodów udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Gdańsku do amatorskiego połowu ryb” zamieszczoną w zakładce Łowiska RZGW na stronie internetowej wody.gov.pl
 2. Prawo do amatorskiego połowu ryb w danym roku kalendarzowym nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Gdańsku, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokument uprawniający do posiadania ulgi.
 3. Prawo do okresowego amatorskiego połowu ryb (7-dniowe, miesięczne, sezonowe) nabywają osoby, które posiadają przy sobie wypełnione zezwolenie na amatorski połów ryb pobrane ze strony gdansk.wody.gov.pl, potwierdzenie dokonania opłaty oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).
 4. Koszt zezwoleń na amatorski połów ryb:

Rodzaj zezwolenia

Okres obowiązywania zezwolenia

Zezwolenie zwykłe

Zezwolenie ulgowe

z brzegu

z brzegu

+ jednostka pływająca

z brzegu

z brzegu

+ jednostka pływająca

7-dniowe

7 dni

40,00 zł

90,00 zł

20,00 zł

45,00 zł

miesięczne

30 dni

70,00 zł

130,00 zł

35,00 zł

65,00 zł

sezonowe

od 1 maja do 30 września

150,00 zł

200,00 zł

75,00 zł

100,00 zł

roczne

od 1 stycznia

do 31 grudnia

200,00 zł

250,00 zł

100,00

125,00 zł

 1. Do ulgi 50 % w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia. Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).
 2. Opłatę za zezwolenie okresowe (7-dniowe, miesięczne, sezonowe) na amatorski połów ryb w obwodach rybackich wymienionych w pkt 1 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Następnie, ze strony gdansk.wody.gov.pl należy pobrać zezwolenie i je wypełnić. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.
 3. Opłatę za zezwolenie roczne na amatorski połów ryb w obwodach rybackich wymienionych w pkt 1 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Następnie potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, numer karty wędkarskiej należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie ul. Ks. F. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk, telefon kontaktowy +48 583261862
 4. Zezwolenia, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny.
 5. Dyrektor RZGW w Gdańsku zastrzega, że czas wysłania zezwolenia do adresata wynosi do 3 dni roboczych od uzyskania statusu kompletności dokumentacji tj. od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty wraz z danymi o których mowa w punkcie 7 oraz zaksięgowania wpłaty na rachunku PGW WP RZGW w Gdańsku.
 • Opłatę należy wnieść na konto:

80 1130 1017 0020 1510 6720 0165

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

 1. Ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

z podaniem tytułu przelewu:

Roczny/sezonowy/miesięczny/7-dniowy połów ryb z brzegu/łodzi (z ewentualnym dopiskiem „ULGOWY”

jeżeli dotyczy osoby uprawnionej do skorzystania z ulgi w opłacie) oraz dane osoby,

która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.:

imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr karty wędkarskiej.

 • Opłaty przyjmowane będą tylko w podstawowej jednostce monetarnej Polski tj. w złotych polskich(PLN).
 • Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 • Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb.
 • Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia oraz druku przelewu: brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru karty wędkarskiej, tytułu i rodzaju opłaty okresu połowu powoduje nieważność tych dokumentów, za które nie bierze odpowiedzialności Uprawniony do rybactwa.

UWAGA! - Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu

podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego oraz jego adres zamieszkania.

 • Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).

W załączeniu:

 1. Wzór zezwolenia rocznego
 2. Wzór zezwolenia okresowego
Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Rejestr Amatorskiego Połowu Ryb Gdańsk.pdf)Rejestr Amatorskiego Połowu Ryb Gdańsk.pdf 181 kB2022-08-09 10:152022-08-09 10:15
Pobierz plik (Zezwolenie roczne.pdf)Zezwolenie roczne.pdf 201 kB2022-08-09 10:152022-08-09 10:15
Pobierz plik (Zezwolenia okresowe.pdf)Zezwolenia okresowe.pdf 201 kB2022-08-09 10:152022-08-09 10:15
Pobierz plik (ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ.pdf)ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ.pdf 143 kB2022-08-09 10:152022-08-09 10:15