ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W GDAŃSKU

 1. Zezwolenie na amatorski połów ryb upoważnia do wędkowania w wodach obwodów rybackich, zgodnie z „Listą obwodów udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Gdańsku do amatorskiego połowu ryb” zamieszczoną w zakładce Łowiska RZGW na stronie internetowej gdansk.wody.gov.pl
 2. Prawo do amatorskiego połowu ryb w danym roku kalendarzowym – zezwolenie roczne nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Gdańsku zgodnie z pkt 7, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokument uprawniający do posiadania ulgi.
 3. Prawo do okresowego amatorskiego połowu ryb (7-dniowe, miesięczne, sezonowe) – zezwolenie okresowe nabywają osoby, które posiadają przy sobie wypełnione samodzielnie zezwolenie na amatorski połów ryb pobrane ze strony gdansk.wody.gov.pl, potwierdzenie dokonania opłaty oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym), zgodnie z pkt 6.
 4. Koszt zezwoleń na amatorski połów ryb w 2024 roku:

Rodzaj
zezwolenia

Okres obowiązywania zezwolenia

Zezwolenie
zwykłe

Zezwolenie
ulgowe

Okres zakupu zezwoleń

7-dniowe

7 dni wskazane w tytule przelewu, nie dłużej niż do 31 grudnia

60,00 zł

30,00 zł

od 1 stycznia do 24 grudnia

miesięczne

30 dni wskazane w tytule przelewu, nie dłużej niż do 31 grudnia

100,00 zł

60,00 zł

od 1 stycznia do 30 listopada

sezonowe

od 1 maja do 30 września

160,00 zł

80,00 zł

od 1 kwietnia do 31 sierpnia

roczne

od dnia otrzymania do 31 grudnia

220,00 zł

110,00

od 1 stycznia do 30 listopada

 1. Do ulgi 50 % w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia. Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).
 2. Opłatę za zezwolenie okresowe (7-dniowe, miesięczne, sezonowe) na amatorski połów ryb w obwodach rybackich wymienionych w pkt 1 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Następnie, ze strony gdansk.wody.gov.pl należy pobrać zezwolenie i je wypełnić. Zezwolenie jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.
 3. Opłatę za zezwolenie roczne na amatorski połów ryb w obwodach rybackich wymienionych w pkt 1 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Następnie potwierdzenie dokonania wpłaty zawierające dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, numer karty wędkarskiej należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie ul. Ks. F. Rogaczewskiego 9/19 80-804 Gdańsk, telefon kontaktowy +48 583261862.
 4. Opłaty należy dokonywać odrębnie dla każdego zezwolenia – jedną opłatę należy dokonywać wyłącznie dla jednej osoby, której ma dotyczyć zezwolenie.
 5. Zezwolenia, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny.
 6. Dyrektor RZGW w Gdańsku zastrzega, że czas wysłania zezwolenia do adresata wynosi do 3 dni roboczych od uzyskania statusu kompletności dokumentacji tj. od dnia otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty wraz z danymi o których mowa w punkcie 7 oraz zaksięgowania wpłaty na rachunku PGW WP RZGW w Gdańsku.
 7. Opłatę należy wnieść na konto:

80 1130 1017 0020 1510 6720 0165

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

 1. Ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

z podaniem tytułu przelewu:

Połów ryb roczny lub sezonowy lub miesięczny (30 dniowy) od…. do …. lub 7-dniowy od …. do …. (z ewentualnym dopiskiem „ULGOWY” jeżeli dotyczy osoby uprawnionej do skorzystania z ulgi w opłacie)

oraz dane osoby, która zamierza prowadzić amatorski połów ryb tj.:

imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr karty wędkarskiej.

UWAGA! - Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego oraz jego adres zamieszkania.

 

 1. Opłaty przyjmowane będą tylko w podstawowej jednostce monetarnej Polski tj. w złotych polskich(PLN).
 2. Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 3. Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb.
 4. Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia oraz druku przelewu: brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru karty wędkarskiej, tytułu i rodzaju opłaty okresu połowu powoduje nieważność tych dokumentów, za które nie bierze odpowiedzialności Uprawniony do rybactwa.
 5. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).
 6. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie odpowiada za błędnie wskazane dane przez Wnioskodawcę.

W załączeniu:

 1. Wzór zezwolenia rocznego
 2. Wzór zezwolenia okresowego
Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (3. Zezwolenie roczne - do druku.pdf)3. Zezwolenie roczne - do druku.pdf 228 kB2024-01-19 10:412024-01-19 10:41
Pobierz plik (3. Zezwolenia okresowe - do druku.pdf)3. Zezwolenia okresowe - do druku.pdf 208 kB2024-01-19 10:412024-01-19 10:41
Pobierz plik (3. Zasady sprzedaży zezwoleń obowiązujący od 19.01.2024 r.pdf)3. Zasady sprzedaży zezwoleń obowiązujący od 19.01.2024 r.pdf 144 kB2024-01-19 10:392024-01-19 10:39
Pobierz plik (Rejestr Amatorskiego Połowu Ryb Gdańsk.pdf)Rejestr Amatorskiego Połowu Ryb Gdańsk.pdf 181 kB2022-08-09 10:152022-08-09 10:15