LISTA OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W GDAŃSKU

DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

 

 1. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 7 (poz. 7)

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła wraz z wodami dopływów, na odcinku wyznaczonym:

 • od strony górnego biegu rzeki Wisła w jej 934,9 km – linią prostą łączącą na jej lewym brzegu punkt o współrzędnych 54o17’57,7” szerokości geograficznej północnej i 18o55’55,1” długości geograficznej wschodniej z punktem położonym na prawym brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 54o17’57,3” szerokości geograficznej północnej i 18o56’09,1” długości geograficznej wschodniej 1) ;
 • od strony dolnego biegu rzeki Wisła – linią prostą łączącą głowice kierownic wysuniętych w wody Zatoki Gdańskiej;

z wyłączeniem wód rzeki Martwa Wisła poniżej śluzy w miejscowości Przegalina i wód jej dopływów.

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. rzeka Wisła poza Obrębem Ochronnym.

 

 1. Obwód rybacki jeziora Młynek na cieku bez nazwy w zlewni rzeka Drwęca (poz. 55)

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Młynek z wodami jego dopływów oraz wody cieku łączącego to jezioro z dopływem do jeziora Piekło (Wajgant, Boreczno).

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jezioro Młynek.

 

 1. Obwód rybacki jeziora Szczytno na rzece Brda nr 3 (poz. 143)

Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Szczytno, Szczytno Małe, Końskie, Krępsko, Poddębie, Orzechowo, Korby, Tuczno i wody cieków łączących te jeziora oraz wody 50-cio metrowego odcinka rzeki Brda poniżej wypływu z jeziora Końskie oraz wody dopływów do tych wód.

                Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jeziora: Szczytno, Szczytno Małe, Końskie, Krępsko, Poddębie, Orzechowo, Korby, Tuczno oraz rzeka Brda na odcinku:

- między jeziorem Szczytno Małe i jeziorem Końskie,

- 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Końskie.

 1. Obwód rybacki jeziora Glina na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lipczynka (poz. 160)

Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Glina, Płotki i wody odpływu do rzeki Lipczynka, z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Czarne (Płosno).

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jezioro Glina.

 1. Obwód rybacki cieku Czerwona Struga w zlewni rzeki Brda (poz. 164)

Obwód rybacki obejmuje wody:

-      cieku Czerwona Struga z wodami jego dopływów, od źródeł do jego ujścia do jeziora Charzykowskie,

-      jezior: Gostudno i Węgorzyn.

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jeziora Gostudno, Węgorzyn.

 

 1. Obwód rybacki jeziora Brzeźno na rzece Młosina (Mlusina, Mlusino) nr 1 (poz.181)

Obwód rybacki obejmuje wody:

-      jezior: Brzeźno, Kały, Wielkie i Małe Młosino,

-      rzeki Młosina (Mlusina, Mlusino) od źródeł do jeziora Leśno Górne

oraz wody dopływów do tych wód.

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jeziora Brzeźno, Wielkie i Małe Młosino.

 

 1. Obwód rybacki jeziora Rudno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kręgiel (poz. 228)

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Rudno, wody odpływu do jeziora Nowojasinieckie i wody dopływów do tych wód.

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jezioro Rudno.

 

 1. Obwód rybacki jeziora Skąpe na rzece Parzenica w zlewni rzeki Wda (poz. 280)

Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Skąpe, Blewicz, Jazy i wody odcinka rzeki Parzenica łączącego te jeziora do 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Skąpe oraz wody dopływów do tych wód.

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jeziora Skąpe, Blewicz.

 1. Obwód rybacki jeziora Płochocin (Płochocińskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mątawa (poz. 366)

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Płochocin (Płochocińskie) i wody 50-cio metrowego odcinka cieku poniżej wypływu z tego jeziora oraz wody dopływów do tych wód, z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Maćkówko.

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jezioro Płochocin (Płochocińskie).

 1. Obwód rybacki rzeki Wierzyca nr 6 (poz.380)

Obwód rybacki obejmuje wody:

 • rzeki Wierzyca od dolnego stanowiska jazu w Stawiskach do jej ujścia do rzeki Wisła,
 • odcinka rzeki Mała Wierzyca (Kamionka, Kaczynka, Kacinka) od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Polaszkowskie do jej ujścia do rzeki Wierzyca,
 • cieku Strużka od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Duże (Orle) do jego ujścia do rzeki Mała Wierzyca,
 • cieku Dopływ z jeziora Brzęczek z wyłączeniem wód jeziora Brzęczek (Jastrzębce), wód w granicach rezerwatu przyrody Brzęczek i wód dwóch stawów (zbiorników) w miejscowości Pogódki zlokalizowanych na tym cieku,
 • rzeki Piesienica od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Niedackie do jej ujścia do rzeki Wierzyca oraz wody zbiornika zaporowego na tej rzece w miejscowości Nowa Wieś, z wyłączeniem wód dopływów z jezior: Semlińskie, Staroleskie, Rokocińskie,
 • rzeki Węgiermuca od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Czarnoleskie do jej ujścia do rzeki Wierzyca,
 • rzeki Janka od źródeł do jej ujścia do rzeki Wierzyca,

oraz wody dopływów do tych wód,
z wyłączeniem wód dopływów z jezior: Przywłoczno, Krąg, Czyżon oraz wód rzeki Wietcisa.

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. rzeka Wierzyca, rzeki Węgiermuca od Dopływu z Wysokiej do ujścia do rzeki Wierzyca oraz rzeki Piesienica od Dopływu z jeziora Semlińskiego do ujścia do rzeki Wierzyca.

UWAGA! W niniejszym obwodzie rybackim obowiązuje zakaz amatorskiego połowu ryb na odcinku rzeki Wierzyca od elektrowni wodnej w Brodzkich Młynach do jej ujścia do rzeki Wisła, w okresie od 1 października do 31 grudnia.

 1. Obwód rybacki jeziora Potęgowskie Duże na cieku Struga Potęgowska w zlewni rzeki Bukowina (poz. 475)

Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Potęgowskie Duże, Czarne i wody cieku Struga Potęgowska od źródeł do ujścia do jeziora Kamienieckie (Kamienickie) oraz wody dopływów do tych wód, z wyłączeniem wód: jeziora Odnoga, wód dopływu z jeziora Junno oraz wód znajdujących się w granicach rezerwatów przyrody: „Jezioro Turzycowe”, „Szczelina Lechicka”, „Lubygość”, „Kurze Grzędy”.

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jeziora Potęgowskie Duże, Czarne.

UWAGA! W niniejszym obwodzie rybackim obowiązuje zakaz amatorskiego połowu ryb ze wschodniego brzegu jeziora Potęgowskie Duże znajdującego się w rezerwacie przyrody „Szczelina Lechicka”.

 1. Obwód rybacki rzeki Łeba nr 4 (poz. 483)

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Łeba od wypływu z terenu Słowińskiego Parku Narodowego (poniżej jeziora Łebsko) do linii biegnącej w odległości dwóch metrów od krawędzi północnej mostu drogowego, łączącego ul. Sienkiewicza z ul. Turystyczną w miejscowości Łeba, tj. do granicy między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego oraz wody dopływów do tych wód.

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. rzeka Łeba.

 

 1. Obwód rybacki jeziora Sarbsko na rzece Chełst nr 2 (poz. 495)

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Sarbsko i wody odcinka kanału Kanał Chełst do zachodniej krawędzi mostu drogowego położonego w ciągu ulicy Kościuszki w miejscowości Łeba, tj. do granicy między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego oraz wody dopływów do tych wód.

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jezioro Sarbsko, Kanał Chełst.

UWAGA! W niniejszym obwodzie rybackim obowiązuje zakaz amatorskiego połowu ryb z północnego brzegu jeziora Sarbsko znajdującego się w rezerwacie przyrody „Mierzeja Sarbska”.