LISTA OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W GDAŃSKU
DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

 

  • Obwód rybacki jeziora Młynek na cieku bez nazwy w zlewni rzeka Drwęca (poz. 55)

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Młynek z wodami jego dopływów oraz wody cieku łączącego to jezioro z dopływem do jeziora Piekło (Wajgant, Boreczno).

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jezioro Młynek.

  • Obwód rybacki jeziora Glina na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lipczynka (poz. 160)

Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Glina, Płotki i wody odpływu do rzeki Lipczynka, z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Czarne (Płosno).

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jezioro Glina.

  • Obwód rybacki cieku Czerwona Struga w zlewni rzeki Brda (poz. 164)

Obwód rybacki obejmuje wody:

-      cieku Czerwona Struga z wodami jego dopływów, od źródeł do jego ujścia do jeziora Charzykowskie,

-      jezior: Gostudno i Węgorzyn.

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jeziora Gostudno, Węgorzyn.

  • Obwód rybacki jeziora Brzeźno na rzece Młosina (Mlusina, Mlusino) nr 1 (poz.181)

Obwód rybacki obejmuje wody:

-      jezior: Brzeźno, Kały, Wielkie i Małe Młosino,

-      rzeki Młosina (Mlusina, Mlusino) od źródeł do jeziora Leśno Górne

oraz wody dopływów do tych wód.

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jeziora Brzeźno, Wielkie i Małe Młosino.

  • Obwód rybacki jeziora Rudno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Kręgiel (poz. 228)

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Rudno, wody odpływu do jeziora Nowojasinieckie i wody dopływów do tych wód.

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jezioro Rudno.

  • Obwód rybacki jeziora Skąpe na rzece Parzenica w zlewni rzeki Wda (poz. 280)

Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Skąpe, Blewicz, Jazy i wody odcinka rzeki Parzenica łączącego te jeziora do 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Skąpe oraz wody dopływów do tych wód.

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jeziora Skąpe, Blewicz.

  • Obwód rybacki jeziora Płochocin (Płochocińskie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Mątawa (poz. 366)

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Płochocin (Płochocińskie) i wody 50-cio metrowego odcinka cieku poniżej wypływu z tego jeziora oraz wody dopływów do tych wód, z wyłączeniem wód  dopływu z jeziora Maćkówko.

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jezioro Płochocin (Płochocińskie).

  • Obwód rybacki jeziora Potęgowskie Duże na cieku Struga Potęgowska w zlewni rzeki Bukowina (poz. 475)

Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Potęgowskie Duże, Czarne i wody cieku Struga Potęgowska od źródeł do ujścia do jeziora Kamienieckie (Kamienickie) oraz wody dopływów do tych wód, z wyłączeniem wód: jeziora Odnoga, wód dopływu z jeziora Junno oraz wód znajdujących się w granicach rezerwatów przyrody: „Jezioro Turzycowe”, „Szczelina Lechicka”, „Lubygość”, „Kurze Grzędy”.

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jeziora Potęgowskie Duże, Czarne.

UWAGA! W niniejszym obwodzie rybackim obowiązuje zakaz amatorskiego połowu ryb ze wschodniego brzegu jeziora Potęgowskie Duże znajdującego się w rezerwacie przyrody „Szczelina Lechicka”.

  • Obwód rybacki rzeki Łeba nr 4 (poz. 483)

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Łeba od wypływu z terenu Słowińskiego Parku Narodowego (poniżej jeziora Łebsko) do linii biegnącej w odległości dwóch metrów od krawędzi północnej mostu drogowego, łączącego ul. Sienkiewicza z ul. Turystyczną w miejscowości Łeba, tj. do granicy między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego oraz wody dopływów do tych wód.

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. rzeka Łeba.

  • Obwód rybacki jeziora Sarbsko na rzece Chełst nr 2 (poz. 495)

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Sarbsko i wody odcinka kanału Kanał Chełst do zachodniej krawędzi mostu drogowego położonego w ciągu ulicy Kościuszki w miejscowości Łeba, tj. do granicy między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego oraz wody dopływów do tych wód.

Do amatorskiego połowu ryb udostępnione są wody wchodzące w skład zasadniczego obwodu rybackiego tj. jezioro Sarbsko, Kanał Chełst.

UWAGA! W niniejszym obwodzie rybackim obowiązuje zakaz amatorskiego połowu ryb z północnego brzegu jeziora Sarbsko znajdującego się w rezerwacie przyrody „Mierzeja Sarbska”.  

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Lista obwodów Gdańsk 28.11.2022.pdf)Lista obwodów Gdańsk 28.11.2022.pdf 142 kB2022-11-29 12:112022-11-29 12:11