MF EOG logotyp  nfośigw pion skrót logotyp 07

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 English

Projekt „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Mylof” dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiana klimatu”. Budżet projektu to 10 452 917,61 zł, w czym 2 786 127,43 zł wynosi dofinansowanie ze środków zagranicznych oraz 491 669,56 zł z budżetu państwa.

Rozpoczęcie realizacji Projektu - maj 2022 r. Przewidywany termin zakończenia Projektu – kwiecień 2024 r.

Cel projektu

Celem projektu pn.: „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Mylof” jest zwiększenie efektywności wytwarzania energii w istniejącej małej elektrowni wodnej poprzez jej modernizację.

Podstawowym celem wykonania projektu jest wykorzystanie potencjału hydro-energetycznego lokalizacji małej elektrowni wodnej Mylof, zwiększając produkcję czystej energii i przyczyniając się do redukcji zanieczyszczenia powietrza, które są istotnym elementem realizacji unijnych ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.

Efekty realizacji

W ramach projektu, wewnątrz istniejącej małej elektrowni wodnej Mylof zainstalowane zostaną dwie turbiny wodne Kaplan typu - Z, stanowiące dwie odrębne instalacje OZE o pionowej osi wirnika i przepływie instalowanym maksymalnym równym pojedynczej wyodrębnionej instalacji wynoszącej 5.45 m3/s. Średnicę wirnika określa się na około 1050 mm o nominalnej prędkości obrotowej 375 rpm. Moc instalowana pojedynczej wyodrębnionej instalacji wynosi 410 kW. Dla każdej turbiny wykonane zostanie odrębne przyłącze elektroenergetyczne, jako podziemna linia kablowa.

Nadto, przedmiotowa inwestycja zakłada wymianę wyposażenia technologicznego istniejącej elektrowni wodnej wraz z dostosowaniem do niego istniejącej infrastruktury, co wpłynie pozytywnie na przydatność obiektu budowlanego do użytkowania.

W skład powyższych działań będą wchodzić następujące prace:

 • prace rozbiórkowe/demontażowe w zakresie budynku elektrowni,
 • prace demontażowe istniejącego wyposażenia technologicznego wraz z instalacjami towarzyszącymi,
 • prace przygotowawcze pod montaż hydrozespołów,
 • dostawa i montaż turbin wraz z pracami żelbetowymi w obrębie budynku elektrowni,
 • dostawa i montaż instalacji towarzyszących, np. automatyka, instalacja hydrauliczna,
 • dostawa i montaż generatorów mocy,
 • budowa przyłącza energetycznego,
 • prace wykończeniowe w zakresie budynku elektrowni wodnej,
 • prace rozruchowe.

Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii i modernizacja istniejących elektrowni wodnych to element długofalowych działań Wód Polskich. Modernizacja MEW Mylof wpisuje się w cele określone w obszarze programowym Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021: Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, którymi są: redukcja emisji CO2, zwiększenie udziału energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii (w tym energii z elektrowni wodnych oraz energii geotermalnej), ograniczenie zużycia energii pierwotnej i zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej efektywności energetycznej.

Stopień Wodny Mylof został wybudowany w latach 40. XIX wieku. Jest usytuowany na Brdzie, w odległości ok. 8 km poniżej wypływu tej rzeki z jeziora Dybrzyk. W skład stopnia wodnego wchodzi zapora czołowa, przelew główny i jaz oraz elektrownia wodna o mocy 0,8 MW. Obiekt zasila również w wodę pobliski Zakład Hodowli Pstrąga w Mylofie, a także Gospodarstwo Rybackie Charzykowy. Stopień Mylof stanowi również element ochrony przeciwpowodziowej niemal 5,5 tys. ha zasiedlonego obszaru, użytkowanego gospodarczo i rolniczo.

1000x563xmapki Mylof OSM

Aktualności nt. projektu: 


Fundusze EOG i fundusze norweskie

Fundusze EOG i fundusze norweskie reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa - Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze EOG i fundusze norweskie na lata 2014–2021 wynoszą 2,8 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

 • innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
 • integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 • środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 • kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 • sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Program funduszy EOG i funduszy norweskich składa się z dwóch mechanizmów finansowych. Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię.

Więcej o funduszach EOG: www.eeagrants.org; www.eog.gov.pl

Kontakt Kontakt w sprawie Projektu w PGW Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku: tel.: 58 3261 879, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..