Z dniem 26 października 2019 r. wycofuje się wszystkie postępowania konkursowe wszczęte w dniu 28 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje podane są odpowiednimi komunikatami poniżej.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłasza konkursy ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich, w stosunku do obwodów rybackich ustanowionych na terenie PGW WP RZGW Gdańsk.


Koszt i ryzyko przygotowania oferty, wraz z operatem rybackim, należy do oferenta przystępującego do konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.

 

ZAŚWIADCZENIA 

Wydawanie zaświadczeń o terminowym uiszczaniu przez oferenta opłat za użytkowanie obwodów rybackich oraz należności z tytułu umowy dotyczącej wykonywania rybactwa śródlądowego i o należytym wywiązywaniu się przez oferenta z obowiązku ponoszenia nakładów rzeczowo-finansowych z okresu ostatnich 3 lat przed dniem wywieszenia ogłoszenia o konkursie ofert odbywa się na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044). 

 

Opłatę w wysokości 17 zł, stosownie do części II ust. 21 załącznika „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” należy uiścić na konto Urzędu Miasta Gdańska przelewem bądź gotówką w kasie urzędu.

Dane do przelewu:

konto nr  31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
Urząd Miasta Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk  

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za zaświadczenie do konkursu ofert (z podaniem nazwy obwodu rybackiego, którego konkurs ofert dotyczy). 

Do wniosku należy dołączyć oryginał potwierdzenia dokonania przelewu.
 
W przypadku przelewów dokonanych elektronicznie do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania takiego przelewu z naniesioną adnotacją „Potwierdzam dokonanie opłaty” i z czytelnym podpisem osoby, która przelewu elektronicznego dokonała. Potwierdzenie dokonania przelewu elektronicznego powinno zawierać numer konta nadawcy i odbiorcy, datę dokonania zapłaty oraz numer referencyjny wykonanego przelewu.

 

OGŁOSZENIA W SPRAWIE KONKURSÓW OFERT

DATA OGŁOSZENIA

TERMIN OTWARCIA

NAZWA OBWODU

28 czerwca 2019 r.

29 listopada 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki jeziora Sucha na cieku Rów Trutnowski (Sucha)
28 czerwca 2019 r.

29 listopada 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki jeziora Winkiel (Wyżył, Czarne) w zlewni kanału Kanał Elbląski
28 czerwca 2019 r.

29 listopada 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki jeziora Wodziany na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca
28 czerwca 2019 r.

29 listopada 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki kanału  Kanał Juranda (Młynówka Malborska) nr 2
28 czerwca 2019 r.

29 listopada 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki kanału Kanał Juranda (Młynówka Malborska) nr 4
28 czerwca 2019 r.

2 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Grabiczek nr 1 w zlewni rzeki Drwęca
28 czerwca 2019 r.

2 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki jeziora Bałtyń (Buten, Butowo, Bautyń) na cieku  Taborzanka nr 2 w zlewni rzeki Drwęca
28 czerwca 2019 r.

2 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki cieku Struga Miłakówka nr 1
28 czerwca 2019 r.

2 grudnia 2019 r.

wycofanie konkusu

Obwód rybacki jeziora bez nazwy (Zgniłek, Faul) na cieku bez nazwy w zlewni kanału Kanał Elbląski
28 czerwca 2019 r.

 2 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Mień nr 1
28 czerwca 2019 r.

 3 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Wda nr 2
28 czerwca 2019 r.

3 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 1
28 czerwca 2019 r.

3 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki jeziora Twaruszek (Kaduczek) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa
28 czerwca 2019 r.

3 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki jeziora Zbójeńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Ruziec
28 czerwca 2019 r.

3 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki jeziora Piotrkowskie na cieku Struga Lubianka nr 1a
28 czerwca 2019 r.

4 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki cieku Struga Graniczna nr 1
28 czerwca 2019 r.

4 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Trzebiocha (Borowa, Żółonka) nr 2
28 czerwca 2019 r.

4 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Rakownica (Raknica) nr 1 w zlewni rzeki Trzebiocha
28 czerwca 2019 r.

4 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki cieku Struga Wyrwa w zlewni rzeki Wda
28 czerwca 2019 r.

4 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki jeziora Robakowskie w zlewni cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna)
28 czerwca 2019 r.

9 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Gardęga (Gardeja) nr 1
28 czerwca 2019 r.

9 grudnia 2019 r.

ODWOŁANIE KONKURSU

Obwód rybacki jeziora Wierzysko na rzece Wierzyca nr 3a
28 czerwca 2019 r.

9 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Motława (Szpęgawa) nr 1
28 czerwca 2019 r.

9 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Sucha nr 1 w zlewni rzeki Słupia
28 czerwca 2019 r.

9 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Karwianka
28 czerwca 2019 r.

10 grudnia 2019 r.

ODWOŁANIE KONKURSU

Obwód rybacki jeziora Reskowskie (Reskowo) na rzece Łeba nr 2a
28 czerwca 2019 r.

10 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Dąbrówka
28 czerwca 2019 r.

10 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki jeziora Żukówko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Krępa
28 czerwca 2019 r.

10 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki kanału Kanał Gardno-Łebsko w zlewni rzeki Łeba
28 czerwca 2019 r.

10 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Gizdepka
28 czerwca 2019 r.

11 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki zbiornika przed jazem w Klekotkach na rzece Wąska nr 1a w zlewni kanału Kanał Elbląski
28 czerwca 2019 r.

 11 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki jeziora Potęgowskie Duże na cieku Struga Potęgowska w zlewni rzeki Bukowina
28 czerwca 2019 r.

11 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Kamionka
28 czerwca 2019 r.

11 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Jagódka
28 czerwca 2019 r.

11 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Rangóry
28 czerwca 2019 r.

12 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki cieku  Potok  „M”
28 czerwca 2019 r.

12 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Grabianka
28 czerwca 2019 r.

12 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Stradanka
28 czerwca 2019 r.

12 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Ruziec nr 3
28 czerwca 2019 r.

12 grudnia 2019 r.

wycofanie konkursu

Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 2