Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

Zarząd Zlewni w Tczewie ul. 30-stycznia 50, 83-110 Tczew

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

Wynajem 2 kontenerów na odpady oraz ich wywóz i utylizacja - nieczystości zgromadzone w wyniku zaśmiecenia wałów i cieków:

Cz. 1 Wielki Lubień 81, Dragacz – Wynajem 1 kontenera na odpady oraz ich wywóz i utylizacja

Cz. 2 Strażnica wałowa Czatkowy– Wynajem 1 kontenera na odpady oraz ich wywóz i utylizacja.

link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r7247,Wynajem-2-kontenerow-na-odpady-oraz-ich-wywoz-i-utylizacja-nieczystosci-zgromadz.html