Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

Zarząd Zlewni w Tczewie ul. 30-stycznia 50, 83-110 Tczew

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

Konserwacja przepustów wałowych w Wałach Wstecznych rzek Osy.

link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r7326,Konserwacja-przepustow-walowych-w-Walach-Wstecznych-rzek-Osy.html