Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

Zarząd Zlewni w Tczewie ul. 30-stycznia 50, 83-110 Tczew

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

Usługi bezgotówkowego mycia pojazdów służbowych Zarządu Zlewni w Tczewie w latach 2021 – 2022 r.link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r8653,Uslugi-bezgotowkowego-mycia-pojazdow-sluzbowych-Zarzadu-Zlewni-w-Tczewie-w-latac.html