Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.:

 

„Usługi związane z przeglądami klasowymi jednostek pływających i usługi serwisowania na terenie RZGW w Gdańsku, ZZ Toruń” w podziale na części:

  1. Naprawa silników zaburtowych spalinowych będących na wyposażeniu Zarządu Zlewni Toruń
  2. Usługa przeglądu jednostek pływających z w celu przedłużenia uproszczonych świadectw zdolności żeglugowej

 

Miejsce złożenia ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej https://przetargi.wody.gov.pl/

 

Link do postępowania

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r8699,Uslugi-zwiazane-z-przegladami-klasowymi-jednostek-plywajacych-i-uslugi-serwisowa.html

 

Termin składania ofert: do dnia 06.09.2021r.

Kod CPV: 50241000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków

              50244000-7 - Przywracanie do stanu użytkowego statków lub łodzi             

 

Znak sprawy: GD.ROZ.2811.153.2021.ZZ.5