Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.:

 

"Usługa rozgraniczenia (ustalenia przebiegu granic) działek ewidencyjnych nr 590 i 589 obręb Czermno, gmina Skępe (rzeka Mień)”

 

Miejsce złożenia ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej https://przetargi.wody.gov.pl/

 

Link do postępowania

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r8769,quotUsluga-rozgraniczenia-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-nr-59.html

 

Termin składania ofert: do dnia 06.09.2021r godz. 8.00.

 

Kod CPV: 71353200-9 - Usługi opomiarowania

Znak sprawy: GD.ROZ.2811.208.2021.ZZ.5