Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

Zarząd Zlewni w Tczewie ul. 30-stycznia 50, 83-110 Tczew

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu w celu uzyskania świadectwa obserwatora radarowego żeglugi śródlądowej, świadectwa Zintegrowany Kurs Bezpieczeństwa STCW, świadectwa radiooperatora krótkiego zasięgu SRC, świadectwa ARPA żegluga na radar poziom operacyjny dyr. urzędu morskiegolink do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r9132,Zorganizowanie-i-przeprowadzenie-szkolenia-przygotowujacego-do-egzaminu-w-celu-u.html