Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.:

 

Zakup wraz z dostawą kamienia hydrotechnicznego

 

Miejsce złożenia ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej https://przetargi.wody.gov.pl/

 

Link do postępowania

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r11028,Zakup-wraz-z-dostawa-kamienia-hydrotechnicznego.html

 

Termin składania ofert: do dnia 28.12.2021  do godz. 8:00

 

Kod CPV: 14212320-9 - Granit kruszony

Znak sprawy: GD.ROZ.2811.386.2021.ZZ.5