Nr GD.ROZ.2811.362.2021.ZZ.0

Termin składania ofert 29.12.2021 godz. 13.00

Link do szczegółów postepowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11043,Swiadczenie-pomocy-prawnej-na-rzecz-Panstwowego-Gospodarstwa-Wodnego-Wody-Polski.html