Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

Zarząd Zlewni w Tczewie ul. 30-stycznia 50, 83-110 Tczew

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

,,Remont jednostek pływających’’:

część 1 „Remont łodzi LPA 2”,

część 2 „Remont silników przyczepnych”.

link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r11066,Remont-jednostek-plywajacych.html