Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.:

 

Dostawa gazu płynnego wraz z dzierżawą zbiornika dla Nadzoru Wodnego w Chełmnie na lata 2022-2023

 

 

Miejsce złożenia ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej https://przetargi.wody.gov.pl/

 

Link do postępowania

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11159,Dostawa-gazu-plynnego-wraz-z-dzierzawa-zbiornika-dla-Nadzoru-Wodnego-w-Chelmnie-.html

 

Termin składania ofert: do dnia 11.01.2022  do godz.10:00

 

Kod CPV: 09122000-0 - Propan i butan

Znak sprawy: GD.ROZ.2811.399.ZZ.5.3