Przedmiotem zamówienia jest: "Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych oraz socjalnych Zarządu Zlewni w Gdańsku.”

Wszelkie dokumenty dotyczące postępowania znajdują się na Platformie zakupowej Zamawiającego pod poniższym linkiem:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r12998,Usluga-sprzatania-i-utrzymania-czystosci-w-pomieszczeniach-biurowych-oraz-socjal.html