Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

Zarząd Zlewni w Tczewie ul. 30-stycznia 50, 83-110 Tczew

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„Wydokowanie i umycie części podwodnej lodołamacza LC 1200 Puma”

 

link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13190,Wydokowanie-i-umycie-czesci-podwodnej-lodolamacza-LC-1200-Puma.html