Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

Zarząd Zlewni w Tczewie ul. 30-stycznia 50, 83-110 Tczew

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„Awaryjna dostawa rurociągu tłocznego do agregatu pompowego BA400G D540 po pożarze Stacji Pomp Nadzieja”

 

link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13238,Awaryjna-dostawa-rurociagu-tlocznego-do-agregatu-pompowego-BA400G-D540-po-pozarz.html