Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

Zarząd Zlewni w Tczewie ul. 30-stycznia 50, 83-110 Tczew

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„Awaryjny remont instalacji elektrycznej i urządzeń stacji pomp po pożarze, przystosowanie do przesyłu prądu
i uruchomienie pomp w Rybakach”

 

link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13278,Awaryjny-remont-instalacji-elektrycznej-i-urzadzen-stacji-pomp-po-pozarze-przyst.html