Zamawiający,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

Zarząd Zlewni w Tczewie ul. 30-stycznia 50, 83-110 Tczew

w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„Dostawy narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby ZZ w Tczewie”

 

link do postępowania:

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13338,Dostawy-narzedzi-elektronarzedzi-i-narzedzi-spalinowych-wraz-z-akcesoriami-na-po.html