Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Toruniu w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.:

 

Wykonanie usług związanych z usuwaniem awarii urządzeń mechanicznych i elektrycznych na stacjach pomp i stacjach transformatorowych na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu w roku 2022

 

Miejsce złożenia ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej https://przetargi.wody.gov.pl/

 

Link do postępowania

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13344,Wykonanie-uslug-zwiazanych-z-usuwaniem-awarii-urzadzen-mechanicznych-i-elektrycz.html

 

Termin składania ofert: do dnia 19.07.2022 do godz. 08:00

 

CPV: 50511100-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych             

 

Znak sprawy: GD.ROZ.2811.163.2022.ZZ.5